Новини

Промоционална цена за откриване или прехвърляне на партида

Публикуване: 28.11.2016

"Водоснабдяване и канализация" ЕАД Бургас обявява кампания за актуализиране на данните на своите клиенти от 01.12.2016год. до 30.12.2016год. Със започналата кампания Дружеството предоставя следните възможности: -Промяна на името на титуляра на съществуваща партида ще струва вместо 30лв, само 5лв.без ДДС. -Откриване на нова партида 5лв. без ДДС. -Напълно безплатно се предоставя възможност клиентите да коригират адреса за кореспонденция или други променени реквизити.


Съобщение

Публикуване: 29.06.2016


Обява относно инвестиционно предложение

Публикуване: 26.04.2016


13-та детска изложба "Водата е живот"

Публикуване: 05.03.2015


„В и К” Бургас е носител на наградата „True Leaders”

Публикуване: 17.02.2014

„В и К” Бургас е носител на наградата „True Leaders” на ICAP България в областта на услугите за населението.