Район Бургас

*

ТЕКУЩИ АВАРИИ ЗА ГР .БУРГАС ЗА 22.08.2017 Г.

  1. Ул."Шар планина" № 13 - авария
  2. Ул. "Тракийска" зад Общината - авария
  3. Кв."Рудник", ул."Ст. Димов" № 43 - авария
    4, Жк "Славейков" до бл. 41- авария- със спиране на водоподаването за района.

. . .

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД - ГР. БУРГАС УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ,
ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: „РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ
ДЕЙНОСТИ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОПРОВОД ПО УЛ.”ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
В УЧАСТЪКА МЕЖДУ УЛ.”ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ” И УЛ.”ДЕБЕЛТ”” ЩЕ ИМА
АНОМАЛИИ ВЪВ ВОДОПОДАВАНЕТО ЗА РАЙОНА.
ОТ 31.07.2017Г ДО 01.10.20117Г УЛИЦА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” В УЧАСТЪКА МЕЖДУ УЛ.”ИВАЙЛО” И УЛ”УИЛЯМ ГЛАДСТОН” ЩЕ
БЪДЕ ЗАТВОРЕНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ОБЕКТ .

ЗА ПЕРИОДА ОТ 31.07.2017 Г. ДО 01.10.2017 Г . ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО ЩЕ ИНФОРМИРАМЕ
ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.