Район Айтос

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 20.03.2017

гр.Айтос

ул. "А. Константинов" авария на домово отклониние
спиране на водоподаването на кваргала 10.00-12.30

с. Пирне авария на домово отклониние
спиране на водоподаването на селото 10.00-12.30

Предварително се извиняваме на всички абонати за причиненото им неудобство.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА 25-26.03.2017 Г. ЗА ГР. Айтос
Поради авария в района на Полимерстрой - гр.Айтос
ще бъде спряно водоподаването в района до отстраняването й.

Предварително се извиняваме на всички абонати за причиненото им неудобство.