Район Камено

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 24.03.2017г.

с. Винарско - тласкател

Авария на тръба етернит ф100.
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 11.30 часа.

с. Константиново

Авария на тръба етернит ф80.
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 10.30 часа.

с. Тръстиково

Авария на тръба етернит ф100.
Ремонтните дейности се извършват в периода от 11.00 - 13.00 часа.

с. Русокастро

Подмяна на СК 3/4".
Ремонтните дейности се извършват в периода от 09.00 - 10.00 часа.
Спиране на водоподаването в периода от 09.00 - 10.00 часа.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.