Район Камено

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 22.08.2017г.

с. Ливада

Авария на тръба етернит ф 80.
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 10.30 часа.

22.08.207 год.
с. Тръстиково, с. Полски извор
Спиране на водоподаването в периода от 09.00-17.00 часа.

23.08.207 год.
с. Константиново, с. Черни връх
Спиране на водоподаването в периода от 09.00-17.00 часа.

24.08.207 год.
с. Тръстиково, с. Полски извор
Спиране на водоподаването в периода от 09.00-17.00 часа.

25.08.207 год.
с. Константиново, с. Черни връх
Спиране на водоподаването в периода от 09.00-17.00 часа.

26.08.207 год.
с. Тръстиково, с. Полски извор
Спиране на водоподаването в периода от 09.00-17.00 часа.

27.08.207 год.
с. Константиново, с. Черни връх
Спиране на водоподаването в периода от 09.00-17.00 часа.

28.08.207 год.
с. Тръстиково, с. Полски извор
Спиране на водоподаването в периода от 09.00-17.00 часа.

29.08.207 год.
с. Константиново, с. Черни връх
Спиране на водоподаването в периода от 09.00-17.00 часа.

30.08.207 год.
с. Тръстиково, с. Полски извор
Спиране на водоподаването в периода от 09.00-17.00 часа.

31.08.207 год.
с. Константиново, с. Черни връх
Спиране на водоподаването в периода от 09.00-17.00 часа.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.