Район Камено

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 23.05.2017г.

с. Трояново

Авария на поцинкована тръба 1 1/2" .
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 10.30 часа.

с. Ливада

Авария на тръба етернит ф 80 .
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 10.30 часа.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.