Район Камено

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 21.03.2018г.

ПС Вратица

Авария на тръба етернит ф 125.
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 12.30 часа.

с. Константиново

Авария на тръба етернит ф 80.
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 11.30 часа.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.