Район Карнобат

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 17.01.2018 г.


с.Черково

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 09,30 до 12,30 ч.


с.Екз. Антимово

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 13,00 до 17,00 ч.


ИЗВИНЯВАМЕ СЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО!