Район Карнобат

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 25.09.2017 г.


с.Глумче

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 09,00 до 12,00 ч.


с.Сигмен

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 12,30 до 16,30 ч.


с.Екз.Антимово

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 09,00 до 12,00 ч.


с.Добриново

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 12,30 до 17,00 ч.

ИЗВИНЯВАМЕ СЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО!