Район Карнобат

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 26.05.2017 г.


с.Екз.Антимово

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 09,00 до 12,30 ч.


с.Драганци

Авария на етернит.Ремонтни дейности он 13,00 до 17,00 ч.

ИЗВИНЯВАМЕ СЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО!