Район Карнобат

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 21.03.2018 г.


гр.Карнобат

ул."Р.Княгиня"

Авария на отклонение.Ремонтни дейности от 13,00 до 16,00 ч.

ИЗВИНЯВАМЕ СЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО!