Район Малко Търново

с.ГРАМАТИКОВО 29.12.2017Г. РЕМОНТ НА ВЪТР.ВОД.МРЕЖА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ 11:00Ч. ДО 16:00Ч. СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО ОТ 12:00Ч. ДО 15:00Ч.