Район Малко Търново

М.ТЪРНОВО УЛ.БЪЛГАРИЯ 25.05.2017Г. АВАРИЯ НА ВЪТР.ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ 09:00Ч. ДО 12:00Ч. СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО ОТ 09:30Ч. ДО 10:30Ч.