Район Малко Търново

М.ТЪРНОВО УЛ.ГРАДИЩЕ 23.03.2017Г. АВАРИЯ НА ВОДОМЕРЕН ВЪЗЕЛ РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ 09:00Ч. ДО 11:00Ч. СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО ОТ 09:00Ч. ДО 10:00Ч.