Район Малко Търново

М.ТЪРНОВО 17.02.2017Г.КВ.ВИШНЯЕВ АВАРИЯ НА ВОДОМЕРЕН ВЪЗЕЛ РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ 09:30Ч. ДО 12:00Ч. СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО ОТ 09:30Ч. ДО 12:00Ч.