Район Малко Търново

М.ТЪРНОВО 21.03.2018Г. УЛ.ТРАКИЯ,УЛ.Я.МАСЛИНКОВ РЕМОНТ НА ВОДОПР.ОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ РЕМОНТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ 09:00Ч. ДО 12:00Ч. СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО ОТ 09:00Ч. ДО 11:00Ч.