Район Малко Търново

М.ТЪРНОВО ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ 10.08.2017Г. РЕМОНТ НА СК РЕМОНТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ 09:00Ч. ДО 12:00Ч. СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО ОТ 09:00Ч. ДО 11:00Ч.

ЗВЕЗДЕЦ 10.08.17 РЕМОНТ НА ВЪТР.ВОД.МРЕЖА РЕМОНТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ 10:00Ч. ДО 15:00Ч. СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО ОТ 12:00Ч. ДО 15:00Ч.