Район Обзор

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 08.12.2017г.

Обзор

Авария на хранителна тръба. Спиране на водоподаването в гр. Обзор от 13.00-17.00ч.