Район Обзор

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 07.11.2016г.

*гр.Обзор **

ул."Трети Март"

ВиК връзка. Спиране на водоподаването на ул."Рибарска " и кварталите от 3 до 12 от 11.00-17.00ч..