Район Обзор

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 19.05.2017г.

*гр.Обзор **

ул."Княз Борис І"

Авария на уличен водопровод. Спиране на водоподаването на ул."Княз Борис І" и ул."Цар Симеон" от 09.00-17.00ч.