Район Поморие

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ

16.03.2018Г.

Гр. Каблешково - спиране на водоподаването, поради ремонтна дейност от:10.00ч. до:13.00ч.
с.Каменар - спиране на водоподаването , поради ремонтна дейност от:10.00ч. до:13.00ч.