Район Средец

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 151.05. 2017 г. .

.

    ** с.  Белила **

Пробив на водопровод ф-60 .Ремонтните дейности ще се проведат от 10 -12 ч Спиране на водоподаването от 10-12 ч .

       ** с. Дюлево  **

. Пробив на водопровод ф-80 . Ремонтните дейности ще се проведат от 9-12 ч. Спиране на водоподаването от 09-12 ч.