Район Царево

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 26.05.2017 год.

гр. Царево
ул. Христо Ботев № 6

Авария на домово отклонение
Ремонтни дейности в периода от 09.00 - 11.00 часа
Спиране на водоподаването в района на аварията в периода от 09.00 - 10.30 часа.

Предварително се извиняваме на всички наши абоната за причиненото им неудобство.