Район Царево

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 21.04.2017 год.

гр. Царево
ул. " Ал. Стамболийски № 5"

Авария на уличен водопровод
Ремонтни дейности в периода от 08.30 - 13.00 часа
Спиране на водоподаването в района на аварията в периода от 08.30 - 12.00 часа.

Предварително се извиняваме на всички наши абоната за причиненото им неудобство.