Обществени поръчки

Поддръжка, обслужване, оборудване и ремонт на хидравлични кранове, каналопочистващи машини и високонапорни системи на „ВиК” ЕАД, гр. Бургас

Id номер 151 | РОП 9052456 | Вид на процедурата: Публична покана | Публикувано: 12.04.2016 | Краен срок за участие: 21.04.2016

Доставка на тест-набори за химичен анализ за фотометри и спектрофотометри (Nova 60/400, Pharo и photoLab 6600 UV-VIS)

Id номер 141 | РОП 9051673 | Вид на процедурата: Публична покана | Публикувано: 24.03.2016 | Краен срок за участие: 07.04.2016

Измервания по електробезопасност в обекти на дружеството за период от 2 години.

Id номер 132 | РОП 9050802 | Вид на процедурата: Публична покана | Публикувано: 25.02.2016 | Краен срок за участие: 07.03.2016

Доставка на кисело мляко за нуждите на „ВиК” ЕАД, гр. Бургас за 2016 г.

Id номер 118 | РОП 9049701 | Вид на процедурата: Публична покана | Публикувано: 19.01.2016 | Краен срок за участие: 29.01.2016

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа.

Id номер 109 | РОП 9047340 | Вид на процедурата: Публична покана | Публикувано: 05.11.2015 | Краен срок за участие: 16.11.2015

Осигуряване на Ethernet мрежа организирана в единна корпоративна (Виртуална частна) мрежа за нуждите на „ВиК“ ЕАД Бургас.

Id номер 92 | РОП 9046541 | Вид на процедурата: Публична покана | Публикувано: 07.10.2015 | Краен срок за участие: 16.10.2015

Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на „ВиК” EАД, гр. Бургас.

Id номер 79 | РОП 9043029 | Вид на процедурата: Публична покана | Публикувано: 22.06.2015 | Краен срок за участие: 01.07.2015

Доставка на консумативи за принтери и копирни машини за срок от една година.

Id номер 33 | РОП 9038623 | Вид на процедурата: Публична покана | Публикувано: 04.02.2015 | Краен срок за участие: 13.02.2015