Преустановява се приемането на граждани от отдел „Правен“

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, Във връзка с нарастващия брой регистрирани случаи на COVID-19 (корона вирус) на територията на България, „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, с цел повишаване на грижите по опазването на здравето на клиентите и служителите на дружеството, временно променя дейността си, както следва:

Преустановява за неопределено време приемането на граждани от отдел „Правен“ в Център за работа с клиенти, като исканията за сключване на споразумения за разсрочване на задълженията да се изпращат на следните имейл адреси:
vzheleva@vik-burgas.com и akisova@vik-burgas.com

Към исканията следва да бъде приложен платежен документ за извършено плащане в размер на 30% респективно 50% от размера на дълга, както и телефон за контакт.
При нужда от допълнителни разяснения, както и въпроси по заведени искови производства можете да се свържете на телефони за контакт 056/871 415 и 056/871 499

Извиняваме се за причиненото неудобство!