Район Малко Търново

М.ТЪРНОВО УЛ.ЛАЗАР МАДЖАРОВ 20.05.2019Г. АВАРИЕН РЕМОНТ НА ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО ОТ 09:00Ч. ДО 11:00Ч.