Район Малко Търново

.М.ТЪРНОВО УЛ.БЪЛГАРИЯ 28.02.2020Г РЕМОНТ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО ОТ 10:00Ч. 12:00Ч.