Район Малко Търново

М.ТЪРНОВО КВ.ИЗТОК 20.06.2018Г. РЕМОНТ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ 08:30Ч. ДО 12:00Ч. СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО ОТ 08:30Ч. ДО 10:30Ч.