Район Малко Търново

М.ТЪРНОВО УЛ.БЪЛГАРИЯ 20.12.2019Г. РЕМОНТ НА ВЪТР.ВОДОПРОВ.МРЕЖА СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО ОТ 09:00Ч.ДО 12:00Ч.