Район Малко Търново

.М.ТЪРНОВО УЛ.ЛАЗАР МАДЖАРОВ 07.06.2019Г. ПОДМЯНА НА СПИР.КРАНОВЕ СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО ОТ 08:00Ч. ДО 10:00Ч.