Район Малко Търново

СТОИЛОВО 12.03.2020Г ПОДМЯНА НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ 08:30Ч. ДО 17:00Ч СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО ОТ 08:00Ч. ДО 16:00Ч.