Район Малко Търново

М.ТЪРНОВО УЛ.ЧЕРГОРОВО 17.11.2022Г. РЕМОНТ НА СВО СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО ОТ 09:30Ч. ДО 10:30Ч.