Район Малко Търново

МАЛКО ТЪРНОВО УЛ.3-ТИ МАРТ 20.11.2018Г. РЕМОНТ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО ОТ 09:00Ч. ДО 11:00Ч.

С.БРЪШЛЯН ПОДМЯНА НА СПИРАТЕЛЕН КРАН СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО ОТ 10:00Ч. ДО 12:00Ч.

С.СТОИЛОВО ПОДМЯНА НА ВОДОПР.ОТКЛОНЕНИЕ СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО ОТ 10:00Ч. ДО 12:00Ч.