Район Малко Търново

М.ТЪРНОВО-УЛ.ИЛИЯ БОЯДЖИЕВ 01.10.2021Г РЕМОНТ НА ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО ОТ 09:00Ч. ДО 11:00Ч.