Район Малко Търново

М.ТЪРНОВО УЛ.Г.МОСКОВ 08.08.2019Г. СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО ОТ 11:00Ч. ДО 13:00Ч.