Район Малко Търново

МАЛКО ТЪРНОВО УЛ.ЩЕРЬО ВОДЕНИЧАРОВ 02.08.2018Г. РЕМОНТ НА ВОДОПРОВ.ОТКЛОН. РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ 08:30Ч. ДО 12:30Ч. СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО ОТ 10:00Ч. ДО 11:00Ч.

УЛ.ШИПКА -ПОДМЯНА НА СПИР.КРАНОВЕ СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО ОТ 09:00Ч. ДО 10:00Ч.