Доставка на електроматериали и апарати за нуждите на дружеството за период от 3 години.

Обособена позиция 1 – Доставка на кабели и проводници.

Обособена позиция 2 – Доставка на комутационна апаратура и средства за контрол и управление.

Обособена позиция 3 – Доставка на електроинсталационни и електроизолационни материали.

Обособена позиция 4 – Доставка на честотни регулатори за трифазни асинхронни двигатели с накъсо съединен ротор 380 V, 50 Hz.

Обособена позиция 5 – Доставка на устройства за плавен пуск и стоп на трифазни асинхронни двигатели с накъсо съединен ротор 380 V, 50 Hz (софтстартери).