Абонаментна поддръжка на софтуер за управление на документооборота за срок от 3 години