Поддръжка на специализирано оборудване (системи и агрегати KAISER AG) на каналочистачни машини, с включена доставка и монтаж на необходимите резервни части и консумативи.