Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за хоризонтален конусоструен затвор тип „Хаул Бънгър“ ф 2000 мм“