Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка и подмяна на резервни части за помпи и миксери на фирма "Wilo" във "ВиК" ЕАД Бургас"