Доставка на водопроводни и канализационни тръби и фасонни части (фитинги) за нуждите на дружеството за период от 2 години.

Обособена позиция 1 - Доставка на полиетиленови тръби с диаметър от Dy 20 до Dy 90, от материал РЕ, за работно налягане PN10 и PN16 на пръти и кангали.

Обособена позиция 2 - Доставка на фасонни части - клемфитинги от ф 20 до ф 110 вкл. от РР /полипропилен/ за PN 1.6 MPa, фитинги за челна заварка от ф 20 до ф 90 за налягане PN10 и PN16.

Обособена позиция 3 - Доставка на полиетиленови тръби с диаметър от Dy 110 до Dy 180, от материал РЕ, за работно налягане PN10 - PN16 на пръти и кангали.

Обособена позиция 4 - Доставка на фитинги за челно заваряване от материал РЕ 100, фитинги за налягане PN10 и PN16, за полиетиленови тръби с диаметър от Dy 110 до Dy 180.

Обособена позиция 5 - Доставка на полиетиленови тръби с диаметър от Dy 200 до Dy 400, от материал РЕ, за работно налягане PN10 и PN16 на пръти.

Обособена позиция 6 - Доставка на фитинги за челно заваряване от материал РЕ 100, фитинги за налягане PN10 и PN16, за полиетиленови тръби с диаметър от Dy 200 до Dy 400.

Обособена позиция 7 - Доставка на чугунени тръби с диаметри от Dy 300 do Dy 1200, от материал сферографитен чугун.

Обособена позиция 8 - Доставка на фитинги от сферографитен чугун, за налягане PN10 и PN16; муфени уплътнения, заключващи пръстени и закотвящи връзки за тръби и фитинги от сферографитен чугун; фланшови уплътнения и фланшови връзки за налягане PN10 и PN16 за тръби и фитинги от сферографитен чугун; демотнажни връзки за налягане PN10 и PN16.

Обособена позиция 9 - Доставка на PVC-O тръби с диаметър от Dy 110 do Dy 630, за работно налягане PN12.5 и PN16.

Обособена позиция 10 - Доставка на полиетиленови тръби с диаметър от Dy 90 до Dy 315, от материал РЕ 100RC, за работно налягане PN10 и PN16 на пръти и кангали.

Обособена позиция 11 - Доставка на канализационни тръби и фасонни части, от материал PVC, клас на натоварване SN 8.