Контакти

На телефон 0 700 17 177, избиращ се от цялата страна на цената на един градски разговор, можете да:

  • направите автоматична справка за дължими суми към "ВиК"

  • да събщите за аварии по водоразпределителната и канализационната мрежи

  • да се свържете с оператор за получаване на подробна информация за всички услуги, извършвани от "ВиК" ЕАД Бургас