Район Царево

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ .
*10.12.2018 год.
**гр. Царево, ул. Юрий Гагарин

Авария на уличен водопровод
Ремонтни дейности в периода от 8.30 до 13.00 часа
Спиране на водоподаването в района на аварията в периода от 8.30 до 12.00 часа

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство