Район Царево

**ОСНОВЕН РЕМОНТ 21.04.2020 **

гр. Ахтопол
Център

Подмяна на уличен водопровод
Ремонтни дейности от 8.00 до 17.00 часа
Спиране на водоподаването на гр. Ахтопол
в периода от 8.30 до 16.30 часа

Предварително се извиняваме за причинените неудобства