Район Царево

ОСНОВЕН РЕМОНТ ОТ 24.02.2020 ДО 06.03.2020

гр.Царево
ул. "Васил Левски"

Подмяна на уличен водопровод
Ремонтни дейности от 8.00 до 17.00 часа
Спиране на водоподаването по ул. Васил Левски
в периода от 8.30 до 16.30 часа

Предварително се извиняваме за причинените неудобства