Район Царево

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ .
21.05.2019 год.
**гр. Царево, ул. Христо Смирненски **

Основен ремонт на уличен водопровод
Ремонтни дейности в периода от 8.30 до 17.00 часа
Спиране на водоподаването по улица Александър Стамболийски в периода от 9.00 до 16.00 часа

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство