Район Царево

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ .
31.10.2018 год.
гр. Царево, кв. Василико

Ремонт на уличен водопровод
Ремонтни дейности в периода от 8.30 до 14.00 часа
Спиране на водоподаването в района на кв. Василико в периода от 9.30 до 13.30 часа

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство