Централно управление

Факс: 056/ 842 979
E-mail: office@vik-burgas.com
Адрес: гр. Бургас, Кв. "Победа", ул. "Ген. Владимир Вазов" №3

Централен диспечерски пункт
тел. 056/ 871 430 – за аварии по ВиК мрежата

Център за работа с клиенти
тел. 056/ 871 500
- необходими документи за присъединяване към ВиК мрежата
- задължения за ВиК услуги извън съдебните

Отдел Правен
тел. 056/ 871 415, 056/ 871 425, 056/ 871 523 и 056/ 871 524 - за справки по съдебни вземания, сключване на споразумения за разсрочено плащане на задължения

Длъжностно лице по защита на данните
тел. 056/ 871 483

Отдел Обществени поръчки
тел. 056/ 871 442 и 056/871 447

Отдел ВиК
тел. 056/ 871 469

Отдел Счетоводен
тел. 056/ 871 457

За приемен ден на ръководството на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас
тел. 056/871 440 - с предварително записване и след получен неудовлетворяващ отговор на подадено заявление. Записващите се за приемен ден лица предварително предоставят информация, включително писмени документи, по проблемите, по които желаят да бъдат приети, както и телефон и/или електронна поща за контакт