Район Карнобат


ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 05.12.2019 г.


гр.Карнобат

ул."Ив. Рилски"

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 09,00 до 16,00 ч.

ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ИЗВИНЯВАМЕ НА АБОНАТИТЕ СИ ЗА ПРИЧИНЕНОТО
НЕУДОБСТВО