Район Карнобат

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 18.02.2019 г.


с.Смолник

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 09,00 до 16,30 ч.


с.Искра

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 09,00 до 16,00 ч.


ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ИЗВИНЯВАМЕ НА АБОНАТИТЕ СИ ЗА ПРИЧИНЕНОТО
НЕУДОБСТВО