Район Карнобат

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 23.08.2019 г.


гр.Карнобат

ул.Москва №27

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 09,00 до 13,30 ч.


с.Черково

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 09,00 до 13,00 ч.ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ИЗВИНЯВАМЕ НА АБОНАТИТЕ СИ ЗА ПРИЧИНЕНОТО
НЕУДОБСТВО