Район Карнобат


ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 18.09.2020 г.


с.Екз.Антимово

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 09,00 до 16,00 ч.


с.Крумово градище

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 09,00 до 16,00 ч.


ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ИЗВИНЯВАМЕ НА АБОНАТИТЕ СИ ЗА ПРИЧИНЕНОТО
НЕУДОБСТВО