Район Карнобат


ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 15.07.2020 г.


с.Искра

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 09,00 до 12,00 ч.


с.Огнен

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 12,30 до 17,00 ч.


с.Житосвят

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 09,00 до 16,00 ч.
ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ИЗВИНЯВАМЕ НА АБОНАТИТЕ СИ ЗА ПРИЧИНЕНОТО
НЕУДОБСТВО