Район Карнобат


ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 11.06.2021 г.


с.Искра

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 09,00 до 16,00 ч.


ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ИЗВИНЯВАМЕ НА АБОНАТИТЕ СИ ЗА ПРИЧИНЕНОТО
НЕУДОБСТВО