Район Карнобат


ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 12.04.2021 г.


гр.Карнобат

ул."Хр.Смирненски"

Авария на етернит.Ремонтни дейности със спиране на водоподаването в района от 09,00 до 16,00 ч.


с.Драганци

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 09,00 до 16,00 ч.

ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ИЗВИНЯВАМЕ НА АБОНАТИТЕ СИ ЗА ПРИЧИНЕНОТО
НЕУДОБСТВО