Район Карнобат

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 20.06.2018г.


с.Житосвят

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 11,00 до 17,00 ч.ИЗВИНЯВАМЕ СЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО!