Район Карнобат


ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 22.05.2020 г.


с.Екз.Антимово

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 09,30 до 16,00 ч.


гр.Карнобат

ул."К. Методий"

Авария на отклонение.Ремонтни дейности от 09,30 до 15,00 ч.


ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ИЗВИНЯВАМЕ НА АБОНАТИТЕ СИ ЗА ПРИЧИНЕНОТО
НЕУДОБСТВО