Район Карнобат


ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 17.10.2019 г.


с.Крушово

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 09,00 до 15,30 ч.


с.Раклица

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 09,30 до 16,00 ч.

ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ИЗВИНЯВАМЕ НА АБОНАТИТЕ СИ ЗА ПРИЧИНЕНОТО
НЕУДОБСТВО