Район Карнобат


ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 01.03.2021 г.


с.Железник

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 09,00 до 12,00 ч.

с.Крумово градище

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 12,30 до 17,00 ч

с.Сигмен

Авария на етернит.Ремонтни дейности от 09,00 до 13,00 ч.

с.Екз.Антимово

Авария на отклонение.Ремонтни дейности от 14,00 до 17,00 ч.


ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ИЗВИНЯВАМЕ НА АБОНАТИТЕ СИ ЗА ПРИЧИНЕНОТО
НЕУДОБСТВО