Център за работа с клиенти

Гр. Бургас, кв. „Победа”, ул. „Ген. Владимир Вазов” №3, партер

Приема молби за откриване на партиди или смяна на титуляра на партидата, молби за съгласуване на скици и проекти, договори за присъединяване към ВиК мрежата, писмени жалби и други писмени заявления.

Работно време: 08:15 – 16:30 тел. 056/ 871 500