Район Айтос

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 26 .02.2020

гр.Айтос
"Промишлена зона запад"
авария на ет.ф250
спиране на водоподаването на зоната 9,30-12,,30

с.Дрянковец
авария на домово отклонение
спиране на водоподаването на селото 9,00-12,00

Предварително се извиняваме на абонатите за причинените неудобства.