Район Айтос

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 18.09.2018

с.Черноград
авария на ет.ф80
спиранеселото 9,30-12,30

Предварително се извиняваме на всички абонати за причиненото им неудобство.