Район Айтос

АВАРИИ НА 21.02.24
Гр. Айтос.
Централна градска част - спиране на водоподаването до отстраняване.
ИЗВИНЯВАМЕ СЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО.

НА ВНИМАНИЕТО НА АБОНАТИТЕ В ГР.АЙТОС
Уважаеми абонати, във връзка с изграждане на нови и реконструкция на стари водопроводи, Ви уведомяваме за следното:
Възможни са непредвидени спирания за отстраняване на аварии в следствие на гореописаното.
Същите се отстраняват във възможно най-кратък срок.
Плануваните спирания за подвързване на нови водопроводи ще бъдат предварително обявявани.
ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ИЗВИНЯВАМЕ НА ВСИЧКИ АБОНАТИ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.