Район Айтос

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 17.09.2019г.

гр.Айтос
ул."В. Левски"
авария на домово отклонение
спиране на квартала 9,30-12,30 часа

с.Малка поляна
авария на ет.ф80
спиране на селото 9,30-12,30 часа

Предварително се извиняваме на абонатите ни за причиненото неудобство!