Район Айтос

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 15.11.2019г.

гр.Айтос
ул."Г. Делчев"
смяна на СК
спиране на квартала 9,30-12,00 часа

с.Тополица
авария на ет.ф80
спиране на водоподаването в селото -10,00-12,30ч.

Предварително се извиняваме на абонатите ни за причиненото неудобство!