Район Руен

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА 05.12. 2023 г.
Поради възникнала авария на централен водопровод Китка-Варна , са възможни спирания на водоподаването към с.Трънак,с.Билка,с.Соколец и с.Каравельово, до отстраняването на аварията .
Предварително се извиняваме за причинените неудобства.