Район Бургас

АВАРИИ ЗА 19. 09.2020 г. за гр. Бургас

  1. Ул. "Юрий Венелин" № 18 - спряно водоподаването в района до отстраняване на аварията .
  2. Ул. "Одрин" - до завод Победа.
  3. С. Маринка.
  4. Кв. Крайморие, ул. "Вълнолом" № 13 - спряно водоподаването в района до отстраняване на аварията .