Услуги

"Водоснабдяване и Канализация" ЕАД предоставя на своите клиенти следните услуги:

  • Откриване, закриване и промяна на партиди;
  • Съгласуване на скици и проекти;
  • Ремонт на водомери във водомерна работилница;
  • Узаконяване на водомер при разкриване на партида и след ремонт, включително и пломбиране;
  • Откриване на скрити аварии;
  • Услуги, извършвани със специализирани каналопочистващи машини.