История

/uploads/page/2/thumbs/front_inline.jpg

През 1957 година е създадена Окръжна Дирекция „Водоснабдяване и канализация” – гр. Бургас, от която през годините в резултат на различни трансформации, водоснабдяването и канализацията се осъществяват от Окръжно Стопанско Предприятие „ВиК” до 1971 година, а след 1971 година до 1989 година от Стопанско Предприятие „ВиК” – Бургас. От 1989 година до 1991 година „ВиК” – гр. Бургас е дружествена фирма, а от 1991 година е Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност (ЕООД), със собственик на капитала – държавата. На 10.07.2001 година дружеството е преобразувано в Еднолично Акционерно Дружество, отново със 100% държавна собственост на капитала и принципал Министерство на Регионалното Развитие.