Район Камено

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА 14.09.2020 г.

1.с. Трояново

Авария на тръба стомана ф 219.
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08:30 - 11.30 часа.

  1. с. Полски извор

Авария на водопроводно отклонение.
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 12.30 часа.
Спиране на водоподаването в периода от 09.00 - 12.30 часа.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство