Район Камено

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ 23.08.2019 г.

1.гр. Камено
ул. Странджа

Авария на тръба етернит ф 80.
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 12.30 часа.
Спиране на водоподаването в периода от 09.00 - 13.00 часа.

  1. с. Полски извор

Авария на водопроводно отклонение.
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 10.30 часа.

3.с. Константиново

Авария на тръба етернит ф 80.
Ремонтните дейности се извършват в периода от 11.00 - 13.00 часа.

  1. с. Русокастро

Авария на водопроводно отклонение.
Ремонтните дейности се извършват в периода от 09.00 - 12.00 часа.
Спиране на водоподаването в периода от 09.00 - 12.00 часа.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.