Район Камено

СЪОБЩЕНИЕ НА 23.04.2019 г. И 24.04.2019 г.

1.Българово - източна част

Подвързване на тръба ПЕВП ф 90 към съществуващата водопроводна мрежа.

Спиране на водоподаването в периода от 09.00 - 16.00 часа.

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ 24.04.2019 г.

  1. гр. Камено
    ул. Георги Димитров

Авария на тръба етернит ф 80.
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 11.30 часа.
Спиране на водоподавнето в периода от 09.00 - 11.00 часа.

  1. с. Трояново

Авария на тръба стомана ф 219.
Ремонтните дейности се извършват в периода от 12.00 - 14.30 часа.

  1. с. Русокастро

Авария на тръба етернит ф 80.
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 11.30 часа.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.