Район Камено

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 14.12.2018г.

1.гр. Камено
ул. Хан Аспарух

Авария на тръба етернит ф 80.
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 11.30 часа.

2.ПС Тръстиково

Авария на тръба етернит ф 150..
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 11.30 часа.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.