Район Камено

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ 16 .10.2019 г.

  1. с. Винарско

Авария на тръба етернит ф 80.
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08:30 - 11.30 часа.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.