Район Камено

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ 17.06.2019 г.

  1. с. Трояново

Авария на тръба стомана ф 219.
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 11.30 часа.

  1. с. Константиново - довеждащ водопровод

Авария на тръба етернит ф 150.
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 11.30 часа.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.