Район Камено

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА 20.06.2018г.

гр. Българово
ул. Първи май

Авария водопроводно отклонение 3/4".
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 15.30 часа.

с. Полски извор

Направа на ново водопроводно отклонение.
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 11.30 часа.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.