Район Камено

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА 21.05.2020 г.

1.с. Винарско

Врязване на СК.
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 12.30 часа.

2.с. Константиново

Направа на ново водопроводно отклонение.
Ремонтните дейности се извършват в периода от 08.30 - 12.30 часа.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.