Район Поморие

**ТЕКУЩИ АВАРИИ***

За дата: 20.05.2020г.

гр. Каблешково - спиране на водоподаването, поради ремонтна дейност от:10.00ч. до:14.00ч.
//** С.Каменар - Спиране на водоподаването, поради ремонтна дейност от:10.00ч. до 14.00ч .
//**

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.
***

За дата: 07.05.2020г С.ГЪЛЪБЕЦ - Спиране водоподаването от 10.00ч до 13.00ч , поради ремонтни дейности. С.Александрово -Спиране водоподаването от 10.00ч до 13.00ч , поради ремонтни дейности.

За дата 05.05.2020г

С. КАМЕНАР - Спиране водоподаването,поради ремотни дейности от:10.00ч до 13.00 ч

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.