Цени на услугите

ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ, СВЪРЗАНИ С ВОДОПРОВОДИТЕ И КАНАЛИЗАЦИИТЕ НА КЛИЕНТИТЕ

В сила от 01.01.2023 г.

№ по ред Вид услуга Цена лв ДДС Общо сума
I. ПРЕКЪСВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДОМОВО ОТКЛОНЕНИЕ 250,00 50,00 300,00
II. ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА ВОДОМЕР ПОРАДИ НЕПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 35,00 7,00 42,00
III. УЗАКОНЯВАНЕ НА ВОДОМЕР ПРИ РАЗКРИВАНЕ НА ПАРТИДА И СЛЕД РЕМОНТ
1. Узаконяване на кооперация/над 10 водомера/ 10,00 2,00 12,00
2. Единично узаконяване 15,00 3,00 18,00
3. Откриване на партида/промяна/ 15,00 3,00 18,00
4. Узаконяване след ремонт 10,00 2,00 12,00
IV. РЕМОНТ НА ВОДОМЕРИ ВЪВ ВОДОМЕРНА РАБОТИЛНИЦА
1. Ремонт на водомер до 5 куб.м. 15,00 3,00 18,00
2. Ремонт на водомер от 7 до 20 куб.м. 20,00 4,00 24,00
3. Ремонт на водомер от 50 до 100 мм 35,00 7,00 42,00
4. Ремонт на водомер над 150 мм 70,00 14,00 84,00
V. ЦЕНА НА ВОДОПРОВОДНИ УСЛУГИ
1. Демонтаж на водомер 12,00 2,40 14,40
2. Монтаж и пломбиране на водомер 12,00 2,40 14,40
3. Демонтаж, монтаж и пломбиране на нов водомер, предоставен от Клиента 30,00 6,00 36,00
4. Демонтаж, монтаж и пломбиране на нов водомер с радиомодул, предоставен за закупуване от Дружеството (цената на водомера не е включена в услугата) 30,00 6,00 36,00
5. Водомер с радиомодул 180,00 36,00 216,00
VI. ЦЕНА НА ДРУГИ ВОДОПРОВОДНИ УСЛУГИ Ч/Ч 15,00 3,00 18,00
VII. ЦЕНА НА КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ Ч/Ч 20,00 4,00 24,00
VIII. ЦЕНА ЗА УСЛУГА НА МОБИЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА 1 ч. 150,00 30,00 180,00
IX. ЦЕНА ЗА 1 КМ ПРОБЕГ НА МОБ. ЛАБОРАТОРИЯ 2,00 0,40 2,40
X. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 50,00 10,00 60,00
XI. СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТ 80,00 16,00 96,00

ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГА "ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ВОДОМЕРИ В МЕТРОЛОГИЧЕН СРОК, СОБСТВЕНОСТ НА ВиК ЕАД БУРГАС, ПО ЖЕЛАНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ В НЕЗАВИСИМА ОТОРИЗИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ"

в сила от 01.07.2023 г.

№ по ред Вид услуга Цена лв ДДС Общо сума
1 Водомер DN 15 141.00 28.20 169.20
2 Водомер DN 20 142.00 28.40 170.40
3 Водомер DN 25 168.00 33.60 201.60
4 Водомер DN 30 180.00 36.00 216.00
5 Водомер DN 32 212.00 42.40 254.40
6 Водомер DN 40 242.00 48.40 290.40
7 Водомер DN 50 288.00 57.60 345.60
8 Водомер DN 65 318.00 63.60 381.60
9 Водомер DN 80 348.00 69.60 417.60
10 Водомер DN 100 403.00 80.60 483.60
11 Водомер DN 150 503.00 100.60 603.60
12 Водомер DN 200 628.00 125.60 753.60
13 Водомер DN 250 628.00 125.60 753.60
14 УЗ, комбиниран водомер, DN 50 373.00 74.60 447.60
15 УЗ, Комбиниран водомер DN 65 403.00 80.60 483.60
16 УЗ, Комбиниран водомер DN 80 458.00 91.60 549.60
17 УЗ, Комбиниран водомер DN 100 488.00 97.60 585.60
18 УЗ, Комбиниран водомер DN над 100 719.00 143.80 862.80

ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА "КАНАЛИЗАЦИЯ"

В сила от 08.08.2022 г.

№ по ред Вид услуга Цена лв ДДС Общо сума
1. Цена за услуги със спец. калочистачни машини за 1 ч. - продухване 140,00 28,00 168,00
2. Цена за услуги с автоцистерна Ман и Скания за 1 ч. - водочерпане 125,00 25,00 150,00
3. Цена за услуги с автоцистерна Ифа за 1 ч. - водочерпане 100,00 20,00 120,00
4. Цена за 1 км. пробег за калочистачните коли и автоцистерни 4,00 0,80 4,80

Забележка:

  1. Вложените материали да се фактурират по цени от счетоводството с 20% доставно-складови разходи.

  2. При ремонт на стенд се заплаща отделно определената от ДАМТН такса.