Политика и цели на ръководството

Ръководството на фирмата демонстрира лична ангажираност чрез лидерство и активно участие в управлението на всички процеси, необходими на Интегрираната система.