Доставка на спирателни кранове и обслужваща арматура за нуждите на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, за период от 3 години.