Новини

„В и К” Бургас е носител на наградата „True Leaders”

Публикуване: 17.02.2014

„В и К” Бургас е носител на наградата „True Leaders” на ICAP България в областта на услугите за населението.