Как да платите

Можете да заплатите потребената вода в брой, чрез платежно нареждане или онлайн.