Плащане чрез платежно нареждане

Можете да платите чрез платежно нареждане адресирано до сметката на ВиК Бургас ЕАД в ЦКБ Бургас:

BIC CECBBGSF

IBAN BG53 CECB 9790 1006 1553 00

В полето основание посочете абонатния номер, чиито задължения искате да платите.