Обществени поръчки

Ремонт на канализация гр. Несебър от хотел „Естреа“ до КПС № 7 и реконструкция канализационен клон с. Равда между улица „Черноморска“ и улица „Зорница“

Id номер 268 | Вид на процедурата: Вътрешен конкурентен избор - чл.82, ал.3 | Публикувано: 13.03.2018 | Краен срок за участие: 28.03.2018

Ремонт на участък от довеждащ водопровод към ПС „Отманли“

Id номер 255 | Вид на процедурата: Вътрешен конкурентен избор - чл.82, ал.3 | Публикувано: 20.12.2017 | Краен срок за участие: 04.01.2018

Ремонтно възстановителни дейности на ДК и БФК в ж. к. „Зорница и ж. к. „Изгрев, гр. Бургас

Id номер 253 | Вид на процедурата: Вътрешен конкурентен избор - чл.82, ал.3 | Публикувано: 14.12.2017 | Краен срок за участие: 29.12.2017

Изграждане на нов разпределителен водопровод, с. Зайчар, район Руен, област Бургаска

Id номер 252 | Вид на процедурата: Вътрешен конкурентен избор - чл.82, ал.3 | Публикувано: 06.12.2017 | Краен срок за участие: 21.12.2017

Подмяна на участък от смесена канализация в района на булевард „Алеко Богориди“, гр. Бургас

Id номер 251 | Вид на процедурата: Вътрешен конкурентен избор - чл.82, ал.3 | Публикувано: 05.12.2017 | Краен срок за участие: 20.12.2017

Ремонт партерен етаж, трети етаж и стълбище с приземен етаж на административна сграда на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас

Id номер 250 | Вид на процедурата: Вътрешен конкурентен избор - чл.82, ал.3 | Публикувано: 05.12.2017 | Краен срок за участие: 20.12.2017

Подмяна на метална конструкция в камера за отпадни води на КПС №4 – к. к. „Слънчев бряг“ – Изток

Id номер 248 | Вид на процедурата: Вътрешен конкурентен избор - чл.82, ал.3 | Публикувано: 28.11.2017 | Краен срок за участие: 13.12.2017

Ремонт на съществуващ питеен водопровод Ет. Ф100 по ул.”Лермонтов”, гр. Бургас

Id номер 247 | Вид на процедурата: Вътрешен конкурентен избор - чл.82, ал.3 | Публикувано: 27.11.2017 | Краен срок за участие: 12.12.2017

Ремонт на механо и електро работилници, ПСОВ „Равда“

Id номер 244 | Вид на процедурата: Вътрешен конкурентен избор - чл.82, ал.3 | Публикувано: 07.11.2017 | Краен срок за участие: 22.11.2017

Ремонт на съществуващи водопроводи по ул. „Сакар“; ул. „Йорданка Чанкова“ и ул. „Стефана Чамурова“, гр. Карнобат

Id номер 241 | Вид на процедурата: Вътрешен конкурентен избор - чл.82, ал.3 | Публикувано: 30.10.2017 | Краен срок за участие: 14.11.2017

Направа на хоризонтален сондаж под асфалтовата настилка на ул. „Освобождение“, гр. Камено

Id номер 238 | Вид на процедурата: Вътрешен конкурентен избор - чл.82, ал.3 | Публикувано: 19.09.2017 | Краен срок за участие: 04.10.2017

Подмяна и ремонт на довеждащ колектор на КПС „Тарфа“, с. Лозенец

Id номер 235 | Вид на процедурата: Вътрешен конкурентен избор - чл.82, ал.3 | Публикувано: 11.09.2017 | Краен срок за участие: 26.09.2017

Ремонт на водопроводи по ул. „Мена“ и ул. „Рибарска“ гр. Несебър.

Id номер 234 | Вид на процедурата: Вътрешен конкурентен избор - чл.82, ал.3 | Публикувано: 05.09.2017 | Краен срок за участие: 20.09.2017

Ремонт на сгради и съоръжения на ПСПВ „Камчия“

Id номер 233 | Вид на процедурата: Вътрешен конкурентен избор - чл.82, ал.3 | Публикувано: 30.08.2017 | Краен срок за участие: 14.09.2017

Ремонт на съоръжения на Пречиствателна станция за отпадни води “Бургас“

Id номер 227 | Вид на процедурата: Вътрешен конкурентен избор - чл.82, ал.3 | Публикувано: 17.08.2017 | Краен срок за участие: 01.09.2017

Ремонт на електропроводно отклонение 20КV, захранващо П.С. Екзарх Антимово, район Карнобат

Id номер 226 | Вид на процедурата: Вътрешен конкурентен избор - чл.82, ал.3 | Публикувано: 16.08.2017 | Краен срок за участие: 31.08.2017

„Ремонт на съществуващ водопровод по ул. „Граф Игнатиев”, гр. Карнобат“

Id номер 223 | Вид на процедурата: Вътрешен конкурентен избор - чл.82, ал.3 | Публикувано: 03.08.2017 | Краен срок за участие: 18.08.2017

„Направа на телферен път за нуждите на ПСОВ „Поморие”

Id номер 222 | Вид на процедурата: Вътрешен конкурентен избор - чл.82, ал.3 | Публикувано: 02.08.2017 | Краен срок за участие: 17.08.2017

„Преместване на ГРТ на административна сграда на ВиК Бургас”

Id номер 221 | Вид на процедурата: Вътрешен конкурентен избор - чл.82, ал.3 | Публикувано: 01.08.2017 | Краен срок за участие: 16.08.2017

„Подмяна на участък от уличен водопровод, по ул. „Лиляна Димитрова“ и ул. „Обходна”, гр. Българово, община Бургас“

Id номер 220 | Вид на процедурата: Вътрешен конкурентен избор - чл.82, ал.3 | Публикувано: 01.08.2017 | Краен срок за участие: 16.08.2017

Подмяна на участък от уличен питеен водопровод по улици в ж.к. "Металург", с. Дебелт, Община Средец

Id номер 217 | Вид на процедурата: Вътрешен конкурентен избор - чл.82, ал.3 | Публикувано: 06.06.2017 | Краен срок за участие: 21.06.2017

Изграждане на два броя ревизионни шахти за отток: дюкер „Бата“, с. Бата и дюкер „Курт дере 1“, с. Ръжица, ремонт на два питейни водоема с. Страцин, община Поморие

Id номер 216 | Вид на процедурата: Вътрешен конкурентен избор - чл.82, ал.3 | Публикувано: 05.06.2017 | Краен срок за участие: 20.06.2017

„Ремонт на ПС „Меден рудник“ в гр. Бургас”

Id номер 215 | Вид на процедурата: Вътрешен конкурентен избор - чл.82, ал.3 | Публикувано: 02.06.2017 | Краен срок за участие: 19.06.2017

„Подмяна на участък от уличен водопровод, по ул. „Първа“ в с.Черни връх, Община Камено”

Id номер 214 | Вид на процедурата: Вътрешен конкурентен избор - чл.82, ал.3 | Публикувано: 02.06.2017 | Краен срок за участие: 19.06.2017

„Ремонт на сградата на район Бургас в ж.к. Славейков, гр. Бургас "

Id номер 213 | Вид на процедурата: Вътрешен конкурентен избор - чл.82, ал.3 | Публикувано: 01.06.2017 | Краен срок за участие: 16.06.2017

Ремонт на сграда кантон „Каваци“, район Созопол и сграда кантон „Приморско“ – Деривация Ясна поляна, район Приморско

Id номер 211 | Вид на процедурата: Вътрешен конкурентен избор - чл.82, ал.3 | Публикувано: 26.05.2017 | Краен срок за участие: 12.06.2017

Подмяна на дъждовна и битова канализация по ул. „Васил Петлешков“ до бл.51 и БФК по ул. „Панайот Волов“ от бл. 51 до ул. „Димитър Димов“, к-с „Лазур“, гр. Бургас

Id номер 209 | Вид на процедурата: Вътрешен конкурентен избор - чл.82, ал.3 | Публикувано: 25.05.2017 | Краен срок за участие: 09.06.2017

Ремонт на дъждовна канализация по ул. „Константин Величков“ и на смесена канализация по ул. „Княз Ал. Батенберг“, гр. Бургас

Id номер 203 | Вид на процедурата: Вътрешен конкурентен избор - чл.82, ал.3 | Публикувано: 20.04.2017 | Краен срок за участие: 05.05.2017

Аварийна подмяна на част от покривна конструкция на напорен водоем за питейна вода с местоположение местност „Мерата“, землището село Равда, Община Несебър

Id номер 201 | Вид на процедурата: Вътрешен конкурентен избор - чл.82, ал.3 | Публикувано: 03.04.2017 | Краен срок за участие: 18.04.2017

Изтегляне на аварийно кабелно захранване от КПС 2 – Крайморие до КПС 1 – Крайморие, район Бургас

Id номер 199 | Вид на процедурата: Вътрешен конкурентен избор - чл.82, ал.3 | Публикувано: 29.03.2017 | Краен срок за участие: 13.04.2017

„Ремонт на КПС 7 - подмяна на ръчна механична решетка с автоматизирана, гр. Поморие“

Id номер 198 | Вид на процедурата: Вътрешен конкурентен избор - чл.82, ал.3 | Публикувано: 24.03.2017 | Краен срок за участие: 10.04.2017

Подмяна на съществуващ водопровод и доизграждане на нови клонове с цел обезпечаване нуждите на населението от водоснабядаване гр. Царево, зона Север

Id номер 195 | Вид на процедурата: Вътрешен конкурентен избор - чл.82, ал.3 | Публикувано: 23.03.2017 | Краен срок за участие: 07.04.2017

Ремонтно-възстановителни дейности на съществуваща канализация по ул. „Васил Левски“ в участъка между ул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Дебелт“, гр. Бургас

Id номер 193 | Вид на процедурата: Вътрешен конкурентен избор - чл.82, ал.3 | Публикувано: 22.03.2017 | Краен срок за участие: 06.04.2017

Ремонтно – възстановителни дейности на съществуващ питеен водопровод Ет. Ф100, Ет. Ф125 и СВО по ул.”Любен Каравелов”, между ул.”Гладстон” и ул.” Дебелт”, гр. Бургас

Id номер 187 | Вид на процедурата: Вътрешен конкурентен избор - чл.82, ал.3 | Публикувано: 16.02.2017 | Краен срок за участие: 06.03.2017