Доставка на помпи за 3 години

Обособена позиция 1: Центробежни едностъпални помпени агрегати, хоризонтален монтаж – за транспортиране на питейна вода.; Обособена позиция 2: Центробежни многостъпални помпени агрегати, за транспортиране на питейна вода.; Обособена позиция 5: Помпи за отпадни води - сух, хоризонтален монтаж и дренажни помпи с поплавък – потопяеми - тегло до 16 кг., IP68: Помпи за КПС. Дренажни помпи с поплавък.

Обособена позиция 3: Двойновтичащи - помпи за питейни води тип "Д".

Обособена позиция 4: Сондажни помпи (потопяеми) за вертикален и /или хоризонтален монтаж:Помпи с диаметър < ф100мм , с дебит ~ 1 л/с.Помпи с диаметър > ф100мм –трифазни.; Обособена позиция 6: Помпи за отпадни води - сух, хоризонтален монтаж, IP55.