Обществени поръчки

Доставка на горива - дизел, бензин и газ пропан бутан

Id номер 1000021 | РОП 2014-0021 | Вид на процедурата: Договаряне без обявление | Публикувано: 10.06.2014 | Краен срок за участие: -

Доставка на гуми

Id номер 1000022 | РОП 2014-0001 | Вид на процедурата: Открита процедура | Публикувано: 16.01.2014 | Краен срок за участие: -

Доставка на активна електрическа енергия НН по регулирани цени, включително „инфо фактура” и „енергиен доклад”

Id номер 1000015 | РОП 2013-0055 | Вид на процедурата: Открита процедура | Публикувано: 16.12.2013 | Краен срок за участие: -

Доставка на помпи за 3 години със следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Центробежни едностъпални помпени агрегати, хоризонтален монтаж – за транспортиране на питейна вода.
Обособена позиция 2: Центробежни многостъпални помпени агрегати, за транспортиране на питейна вода.
Обособена позиция 5: Помпи за отпадни води - сух, хоризонтален монтаж и дренажни помпи с поплавък – потопяеми - тегло до 16 кг., IP68: Помпи за КПС. Дренажни помпи с поплавък.
Обособена позиция 3: Двойновтичащи - помпи за питейни води тип "Д".
Обособена позиция 4: Сондажни помпи (потопяеми) за вертикален и /или хоризонтален монтаж:Помпи с диаметър < ф100мм , с дебит ~ 1 л/с.Помпи с диаметър > ф100мм –трифазни.
Обособена позиция 6: Помпи за отпадни води - сух, хоризонтален монтаж, IP55.

Id номер 1000001 | РОП 2011-0010 | Вид на процедурата: Открита процедура | Публикувано: 06.04.2011 | Краен срок за участие: -