Обществени поръчки

Доставка на помпи за 3 години със следните обособени позиции: <BR> Обособена позиция 1: Центробежни едностъпални помпени агрегати, хоризонтален монтаж – за транспортиране на питейна вода.<BR> Обособена позиция 2: Центробежни многостъпални помпени агрегати, за транспортиране на питейна вода.<BR> Обособена позиция 5: Помпи за отпадни води - сух, хоризонтален монтаж и дренажни помпи с поплавък – потопяеми - тегло до 16 кг., IP68: Помпи за КПС. Дренажни помпи с поплавък. <BR> Обособена позиция 3: Двойновтичащи - помпи за питейни води тип "Д". <BR> Обособена позиция 4: Сондажни помпи (потопяеми) за вертикален и /или хоризонтален монтаж:Помпи с диаметър < ф100мм , с дебит ~ 1 л/с.Помпи с диаметър > ф100мм –трифазни.<BR> Обособена позиция 6: Помпи за отпадни води - сух, хоризонтален монтаж, IP55. <BR>

Id номер 1000001 | РОП 2011-0010 | Вид на процедурата: Открита процедура | Публикувано: 06.04.2011 | Краен срок за участие: -