Дистанционно отчитане

„Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр. Бургас уведомява своите клиенти, че Дружеството предлага услуга за безплатно дистанционно отчитане. Към месец април 2021 г. разполагаме със софтуер и хардуер за дистанционно отчитане на следните водомери:

  • DIEHL с радиомодул
  • KAMSTRUP с вграден радиомодул
  • AXIOMA с вграден радиомодул
  • ZENNER с радиомодул
  • БЕЛАСИЦА с радиомодул
  • POWOGAZ с радиомодул
  • B-METERS с радиомодул
  • BAYLAN с радиомодул

За в бъдеще списъка с посочените водомери може да се увеличава. Необходимо е да се уточни, че монтирането на водомер с импулсни изводи за дистанционно отчитане не е достатъчно условие за използването му. Задължително е:
1. Водомерът да е снабден с т.нар. радиомодул за дистанционно отчитане 2. Радиомодулът да е програмиран /от вносителя или производителя/ за територията, обслужвана от „ВиК“ ЕАД гр. Бургас. В противен случай, софтуерът с който разполага Дружеството, няма да може да „чете“ и да извлича данните от водомера.
За монтирани водомери с различни радиомодули, за който Дружеството не разполага със софтуер за отчитане, няма да може да бъде извършена услугата.
За повече информация може да се свържете с представител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД на телефон 056 850552