Обществени поръчки

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕАД,
чрез Цветан Мирчев, Изпълнителен директор - Възложител по чл.5, ал.4 от ЗОП;
Адрес: гр. Бургас, ПК 8000, кв. „Победа“, ул. „Генерал Владимир Вазов“ №3
Работно време: 8.00 – 17.00 часа
Работно време на Център за работа с клиенти: 08:30 – 12:00 и 13:00 – 16:30 часа

Официална страница на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас: https://www.vik-burgas.com
Профил на организацията в ЦАИС „ЕОП“: https://app.eop.bg/buyer/1166
Тел.: 056/871440
Факс: 056/842979
e-mail: office@vik-burgas.com

Лица за контакти във връзка с обществени поръчки:
Йорданка Керанкова – ръководител отдел "Обществени поръчки"
Тел.: 056/871442; 0886 770016
Факс: 056/842979
e-mail: jkerankova@vik-burgas.com

Георги Мръчков – юрисконсулт отдел "Обществени поръчки"
Тел.: 056/871447; 0884 163124
Факс: 056/842979
e-mail: gmrachkov@vik-burgas.com