Обществени поръчки

Поддръжка, обслужване, оборудване и ремонт на хидравлични кранове, каналопочистващи машини и високонапорни системи на „ВиК” ЕАД, гр. Бургас

Id номер 151 | РОП 9052456 | Вид на процедурата: Публична покана | Публикувано: 12.04.2016 | Краен срок за участие: 21.04.2016

Доставка на консумативи за принтери и копирни машини за срок от една година.

Id номер 33 | РОП 9038623 | Вид на процедурата: Публична покана | Публикувано: 04.02.2015 | Краен срок за участие: 13.02.2015