Обществени поръчки

Сключване на Рамково споразумение за изпълнение на ремонтно – възстановителни СМР на територията на област Бургас за срок от 2 години. със следните обособени позиции:
1. ЛОТ 1 – Строително монтажни работи, ремонт и/ или реконструкция на водопроводни мрежи на територията на област Бургас.
2. ЛОТ 2 - Строително монтажни работи, ремонт и/ или реконструкция на канализационни мрежи на територията на област Бургас.
3. ЛОТ 3 – Строително монтажни работи, ремонт и/ или рехабилитация и реконструкция на сгради и съоръжения на дружеството на територията на област Бургас.
4. ЛОТ 4 – Подмяна и/ или ремонтно - рехабилитационни дейности - част електротехническа и автоматизация, на сгради на дружеството на територията на област Бургас.
5. ЛОТ 5 - Подмяна и/ или ремонтно -рехабилитационни дейности - част машини и съоръжения на дружеството на територията на област Бургас.
6. ЛОТ 6 – Строително монтажни работи, направа хоризонтални сондажи за прокарване на комуникации на територията на област Бургас.

Id номер 149 | РОП 00571-2016-0021 | Вид на процедурата: Открита процедура | Публикувано: 08.04.2016 | Краен срок за участие: 26.05.2016

Реконструкция на канална помпена станция (КПС) № 1 в УПИ III, кв. 1 по плана на ЦГЧ гр. Бургас.

Id номер 147 | РОП 00571-2016-0019 | Вид на процедурата: Открита процедура | Публикувано: 04.04.2016 | Краен срок за участие: 04.05.2016

Доставка на спирателни кранове и обслужваща арматура за нуждите на „ВиК“ ЕАД - гр. Бургас за период от 3 години. със следните обособени позиции:
1. Обособена позиция 1 - Доставка на шибърни спирателни кранове с DN от ф65 - ф300 за работно налягане PN10 и PN16.
2. Обособена позиция 2 - Доставка на шибърни спирателни кранове с DN от ф350 - ф800 за работно налягане PN10 и PN16.
3. Обособена позиция 3 - Доставка на ТСК с вътрешна резба с диаметър от 3/4"-2" за работно налягане от PN 16 bar и шишове за тях.
4. Обособена позиция 4 - Доставка на ТСК на "push fit" връзка (с напъхване) за ПЕ тръби, диаметри 25,32 и 40.
5. Обособена позиция 5 - Доставка на двойноексцентрични бътерфлай кранове с DN 150-800.
6. Обособена позиция 6 - Доставка на фланшови адаптори.
7. Обособена позиция 7 - Доставка на възвратни клапи за работно налягане PN 10 и PN 16.

Id номер 144 | РОП 00571-2016-0016 | Вид на процедурата: Открита процедура | Публикувано: 30.03.2016 | Краен срок за участие: 13.05.2016

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на дружеството за период от 1 година

Id номер 138 | РОП 00571-2016-0012 | Вид на процедурата: Открита процедура | Публикувано: 21.03.2016 | Краен срок за участие: 26.05.2016

Доставка на резервни части и консумативи за водомери битови и сградни за топла и студена вода - българско производство, за срок от 3 (три) години. със следните обособени позиции:
1. Обособена позиция 1 • Резервни части и консумативи за ремонт на битови водомери за студена вода късо тяло 130мм. - 5м3/ч; • Резервни части и консумативи за ремонт на битови водомери за топла вода късо тяло 130мм. - 5м3/ч; • Резервни части и консумативи за ремонт на битови водомери студена вода – дълго тяло -160 мм -3 и 5м3ч и дълго тяло - 190 мм – 3 и 5м3ч;
2. Обособена позиция 2 – Резервни части и консумативи за битови водомери студена и топла вода 3 и 5м3/ч – 110 мм и 130 мм - СРБ:
3. Обособена позиция 3 - Резервни части и консумативи за ремонт на водомери сградни ВС 10м3/ч -МСБ.
4. Обособена позиция 4 - Резервни части и консумативи за водомери сградни ВС 10м3/ч и ВС 12м3/ч СРБ;
5. Обособена позиция 5 - Резервни части и консумативи за водомери сградни ВС 20 м3/ч, водомери волтманови ВВ – 50, ВВ – 100 и ВВ 50 СРБ;

Id номер 139 | РОП 00571-2016-0011 | Вид на процедурата: Открита процедура | Публикувано: 18.03.2016 | Краен срок за участие: 19.05.2016

Абонаментна поддръжка на софтуер за управление на документооборота за срок от 2 години.

Id номер 135 | РОП 00571-2016-0008 | Вид на процедурата: Договаряне без обявление | Публикувано: 07.03.2016 | Краен срок за участие: 17.03.2016

Доставка на водопроводни тръби и фасонни части /фитинги/ за нуждите на дружеството за период от 2 години. със следните обособени позиции:
1. Обособена позиция 1 - Доставка на полиетиленови тръби с диаметър от Dy 20 до Dy 90, от материал РЕ, за работно налягане PN10 и PN16 на пръти и кангали.
2. Обособена позиция 2 - Доставка на фасонни части - клемфитинги от ф 20 до ф 90 вкл. от РР /полипропилен/ за PN 1.6 MPa, фитинги за челна заварка за налягане PN10 и PN16.
3. Обособена позиция 3 - Доставка на полиетиленови тръби с диаметър от Dy 110 до Dy 180, от материал РЕ, за работно налягане PN10 и PN16 на пръти и кангали.
4. Обособена позиция 4 - Доставка на фитинги за челно заваряване от материал РЕ 100, фитинги за налягане PN10 и PN16, за полиетиленови тръби с диаметър от Dy 110 до Dy 180.
5. Обособена позиция 5 - Доставка на полиетиленови тръби с диаметър от Dy 200 до Dy 400, от материал РЕ, за работно налягане PN10 и PN16 на пръти.
6. Обособена позиция 6 -Доставка на фитинги за челно заваряване от материал РЕ 100, фитинги за налягане PN10 и PN16, за полиетиленови тръби с диаметър от Dy 200 до Dy 400.
7. Обособена позиция 7 -Доставка на чугунени тръби с диаметри от Dy 400 дo Dy 1100, от материал сферографитен чугун.
8. Обособена позиция 8 -Доставка на фитинги от сферографитен чугун, за налягане PN10 и PN16.
9. Обособена позиция 9 -Доставка на PVC-O тръби с диаметър от Dy 110 дo Dy 630, за работно налягане PN12.5 и PN16.

Id номер 112 | РОП 00571-2015-0053 | Вид на процедурата: Открита процедура | Публикувано: 25.11.2015 | Краен срок за участие: 08.01.2016

Доставка на лагери за нуждите на експлоатационната дейност на “ВиК” ЕАД гр. Бургас.

Id номер 108 | РОП 00571-2015-0050 | Вид на процедурата: Открита процедура | Публикувано: 02.11.2015 | Краен срок за участие: 18.11.2015

Доставка на аварийни скоби за нуждите на експлоатационната дейност на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас.

Id номер 100 | РОП 00571-2015-0044 | Вид на процедурата: Открита процедура | Публикувано: 14.10.2015 | Краен срок за участие: 29.10.2015

Извозване и приемане на производствени отпадъци.

Id номер 81 | РОП 00571-2015-0032 | Вид на процедурата: Договаряне без обявление | Публикувано: 30.07.2015 | Краен срок за участие: 06.08.2015

Доставка на поцинковани материали за нуждите на дружеството за период от 3 години.

Id номер 34 | РОП 00571-2015-0003 | Вид на процедурата: Открита процедура | Публикувано: 06.02.2015 | Краен срок за участие: 24.02.2015