Доставка на помпи за 3 год.

Обособена позиция 1: Центробежни помпени агрегати на хоризонтална ос – за транспортиране на питейна вода - едностъпални и двойновтичащи.

Обособена позиция 2: Центробежни многостъпални помпени агрегати на вертикална ос, за транспортиране на питейна вода.

Обособена позиция 3: Сондажни помпи (потопяеми) за вертикален и /или хоризонтален монтаж- помпи с диаметър ф100мм и по голям – трифазни.

Обособена позиция 4: Помпи за отпадни води - сух, хоризонтален монтаж и дренажни помпи с поплавък – потопяеми , IP68- помпи за КПС.

Обособена позиция 5: Помпи за отпадни води на хоризонтална ос със съединител м/у помпената част и стандартен двигател - сух, хоризонтален монтаж, IP55.