Обществени поръчки

Доставка и подмяна на резервни части за помпи и миксери на фирма „Flygt”.

Id номер 570 | РОП 00571-2022-0017 | Вид на процедурата: Публично състезание чл.20 ал.2 | Публикувано: 02.09.2022 | Краен срок за участие: 26.09.2022

Доставка и монтаж на резервни части и консумативи за автобагери – колесни багери тип челен товарач

Id номер 568 | РОП 00571-2022-0016 | Вид на процедурата: Публично състезание чл.20 ал.2 | Публикувано: 22.08.2022 | Краен срок за участие: 13.09.2022

Доставка на резервни части за хлораторни инсталации „Wallаce & Tiernan".

Id номер 547 | РОП 00571-2022-0003 | Вид на процедурата: Публично състезание чл.20 ал.2 | Публикувано: 31.01.2022 | Краен срок за участие: 21.02.2022

Водоснабдяване на с. Маринка, с. Твърдица и с. Димчево, Община Бургас, Етап II.1 „Водоснабдяване на с. Твърдица, Община Бургас“

Id номер 531 | РОП 00571-2021-0038 | Вид на процедурата: Публично състезание чл.20 ал.2 | Публикувано: 21.12.2021 | Краен срок за участие: 17.01.2022

Доставка на флокулант-полиелектролит (прахообразен) за обезводняване на утайки в пречиствателните станции за отпадъчни води към „ВиК” ЕАД, гр. Бургас.

Id номер 517 | РОП 00571-2021-0020 | Вид на процедурата: Публично състезание чл.20 ал.2 | Публикувано: 07.04.2021 | Краен срок за участие: 10.05.2021

Доставка на работно облекло съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за срок от 2 години.

Id номер 514 | РОП 00571-2021-0015 | Вид на процедурата: Публично състезание чл.20 ал.2 | Публикувано: 29.03.2021 | Краен срок за участие: 20.04.2021

Доставка на поцинковани материали за „ВиК” ЕАД Бургас за срок от 3 години.

Id номер 511 | РОП 00571-2021-0017 | Вид на процедурата: Публично състезание чл.20 ал.2 | Публикувано: 01.04.2021 | Краен срок за участие: 21.04.2021

Доставка на резервни части за хлораторни инсталации „Wallаce & Tiernan”

Id номер 419 | РОП 00571-2020-0003 | Вид на процедурата: Публично състезание чл.20 ал.2 | Публикувано: 31.01.2020 | Краен срок за участие: 24.02.2020

Доставка на абонаментна поддръжка и допълнителни лицензи за притежаван от дружеството софтуер

Id номер 411 | РОП 00571-2020-0001 | Вид на процедурата: Публично състезание чл.20 ал.2 | Публикувано: 22.01.2020 | Краен срок за участие: 11.02.2020

Доставка и монтаж на резервни части и консумативи за автобагери – колесни багери тип челен товарач

Id номер 377 | РОП 00571-2019-0018 | Вид на процедурата: Публично състезание чл.20 ал.2 | Публикувано: 18.09.2019 | Краен срок за участие: 08.10.2019

Доставка на резервни части за хоризонтален конусоструен затвор тип „Хаул Бънгър“ ф2000 мм

Id номер 376 | РОП 00571-2019-0017 | Вид на процедурата: Публично състезание чл.20 ал.2 | Публикувано: 16.09.2019 | Краен срок за участие: 07.10.2019

Доставка на ръчен мобилен компютър с вграден баркод скенер и аксесоари

Id номер 353 | РОП 00571-2019-0009 | Вид на процедурата: Публично състезание чл.20 ал.2 | Публикувано: 21.05.2019 | Краен срок за участие: 12.06.2019

Доставка на флокулант-полиелектролит (прахообразен) за обезводняване на утайки в пречиствателните станции за отпадъчни води към „ВиК” ЕАД, гр. Бургас

Id номер 351 | РОП 00571-2019-0008 | Вид на процедурата: Публично състезание чл.20 ал.2 | Публикувано: 30.04.2019 | Краен срок за участие: 21.05.2019

Подмяна на съществуващ питеен водопровод по ул. „Булаир” гр. Бургас.

Id номер 343 | РОП 00571-2019-0006 | Вид на процедурата: Публично състезание чл.20 ал.2 | Публикувано: 19.03.2019 | Краен срок за участие: 15.04.2019

Доставка на поцинковани материали за „ВиК” ЕАД Бургас за срок от 3 години

Id номер 272 | РОП 00571-2018-0008 | Вид на процедурата: Публично състезание чл.20 ал.2 | Публикувано: 30.04.2018 | Краен срок за участие: 21.05.2018

Доставка на 5+3 броя леки автомобили тип М1, фабрично нови

Id номер 258 | РОП 00571-2017-0025 | Вид на процедурата: Публично състезание чл.20 ал.2 | Публикувано: 28.12.2017 | Краен срок за участие: 22.01.2018

Доставка на лагери за нуждите на експлоатационната дейност на „ВиК” ЕАД гр. Бургас за срок от три години

Id номер 243 | РОП 00571-2017-0020 | Вид на процедурата: Публично състезание чл.20 ал.2 | Публикувано: 07.11.2017 | Краен срок за участие: 29.11.2017

Доставка на аварийни скоби за нуждите на експлоатационната дейност на „ВиК” ЕАД – гр. Бургас.

Id номер 232 | РОП 00571-2017-0017 | Вид на процедурата: Публично състезание чл.20 ал.2 | Публикувано: 25.08.2017 | Краен срок за участие: 18.09.2017

Доставка на автомобилни гуми за нуждите на „ВиК” ЕАД гр. Бургас.

Id номер 189 | РОП 00571-2017-0004 | Вид на процедурата: Публично състезание чл.20 ал.2 | Публикувано: 23.02.2017 | Краен срок за участие: 20.03.2017