Обществени поръчки

Водоснабдяване на с. Маринка, с. Твърдица и с. Димчево, Община Бургас. Етап II.2 „Водоснабдяване на с. Димчево, Община Бургас

Id номер 682 | РОП 00571-2024-0009 | Вид на процедурата: Публично състезание чл.20 ал.2 | Публикувано: 05.06.2024 | Краен срок за участие: 05.06.2024

Доставка на аварийни скоби за нуждите на експлоатационната дейност на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас.

Id номер 651 | РОП 00571-2024-0013 | Вид на процедурата: Публично състезание чл.20 ал.2 | Публикувано: 04.07.2024 | Краен срок за участие: 24.07.2024

Доставка на флокулант-полиелектролит (прахообразен) за обезводняване на утайки в пречиствателните станции за отпадъчни води към „ВиК” ЕАД, гр. Бургас

Id номер 623 | РОП 00571-2023-0020 | Вид на процедурата: Публично състезание чл.20 ал.2 | Публикувано: 10.07.2023 | Краен срок за участие: 07.08.2023

Проектиране и авторски надзор на обект: „Пречиствателна станция за питейни води към яз. Ахелой”

Id номер 620 | РОП 00571-2023-0019 | Вид на процедурата: Публично състезание чл.20 ал.2 | Публикувано: 05.07.2023 | Краен срок за участие: 31.07.2023

Извършване на проверки за точност (периодични и последващи след ремонт) на водомери за топла и студена вода, експлоатирани от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас за срок от 3 години

Id номер 614 | РОП 00571-2023-0015 | Вид на процедурата: Публично състезание чл.20 ал.2 | Публикувано: 12.06.2023 | Краен срок за участие: 03.07.2023

Доставка на резервни части и консумативи за ремонт на битови и сградни водомери, експлоатирани за нуждите на ВиК ЕАД, гр. Бургас със следните обособени позиции: <BR>1. Обособена позиция 1 - Резервни части и консумативи за ремонт на битови водомери, българско производство, за топла и студена вода - късо тяло 130 мм – Qn 2,5 м3/ч, Qmax 5 м3/ч, и за студена вода - дълго тяло 190 мм, Qmax 3м3/ч и Qmax 5 м3/ч <BR>2. Обособена позиция 2 - Резервни части за ремонт на битови водомери студена и топла вода на „Беласица Петрич“ АД - BSJ 2.5 и BSJ 4 с опция за радиомодул, ВКЕС/TВ 3 СРБ, ВКЕС/TВ 5 СРБ <BR>3. Обособена позиция 3 - Резервни части и консумативи за ремонт на сградни многоструйни водомери, българско производство - ВС 10 м3/ч МСБ <BR>4. Обособена позиция 4 - Резервни части за ремонт на сградни водомери ВКМСВ 10 СРБ/BMJ 6.3; ВКМСВ 12 СРБ; ВКМСВ 20 СРБ/BMJ 16 и ВТСВ 30 СРБ/BTV 25 R <BR>5. Обособена позиция 5 - Резервни части за битови водомери DIEHL, ARIES тип B2, DN 15/20 mm Q3=2.5/4 m3/h, LNE 30014 <BR>6. Обособена позиция 6 - Резервни части за битови водомери DIEHL CORONA, тип D3 MWI, DN 25 mm, Q3=4 m3/h LNE 32390; тип D4 MWI DN 25/32 mm, Q3=6.3, Q3=10 m3/h / L=260 mm TH 8811/8814; тип D4 MWI DN 40/50 mm, Q3=16 m3/h, TH 8811/8814 <BR>

Id номер 603 | РОП 00571-2023-0006 | Вид на процедурата: Публично състезание чл.20 ал.2 | Публикувано: 28.03.2023 | Краен срок за участие: 18.04.2023

Доставка на работно облекло съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за срок от 2 години

Id номер 586 | РОП 00571-2023-0014 | Вид на процедурата: Публично състезание чл.20 ал.2 | Публикувано: 05.06.2023 | Краен срок за участие: 26.06.2023

Доставка и подмяна на резервни части за помпи и миксери на фирма „Flygt”.

Id номер 570 | РОП 00571-2022-0017 | Вид на процедурата: Публично състезание чл.20 ал.2 | Публикувано: 02.09.2022 | Краен срок за участие: 26.09.2022

Доставка и монтаж на резервни части и консумативи за автобагери – колесни багери тип челен товарач

Id номер 568 | РОП 00571-2022-0016 | Вид на процедурата: Публично състезание чл.20 ал.2 | Публикувано: 22.08.2022 | Краен срок за участие: 13.09.2022

Доставка на резервни части за хлораторни инсталации „Wallаce & Tiernan".

Id номер 547 | РОП 00571-2022-0003 | Вид на процедурата: Публично състезание чл.20 ал.2 | Публикувано: 31.01.2022 | Краен срок за участие: 21.02.2022

Водоснабдяване на с. Маринка, с. Твърдица и с. Димчево, Община Бургас, Етап II.1 „Водоснабдяване на с. Твърдица, Община Бургас“

Id номер 531 | РОП 00571-2021-0038 | Вид на процедурата: Публично състезание чл.20 ал.2 | Публикувано: 21.12.2021 | Краен срок за участие: 17.01.2022

Доставка на флокулант-полиелектролит (прахообразен) за обезводняване на утайки в пречиствателните станции за отпадъчни води към „ВиК” ЕАД, гр. Бургас.

Id номер 517 | РОП 00571-2021-0020 | Вид на процедурата: Публично състезание чл.20 ал.2 | Публикувано: 07.04.2021 | Краен срок за участие: 10.05.2021

Доставка на работно облекло съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за срок от 2 години.

Id номер 514 | РОП 00571-2021-0015 | Вид на процедурата: Публично състезание чл.20 ал.2 | Публикувано: 29.03.2021 | Краен срок за участие: 20.04.2021

Доставка на поцинковани материали за „ВиК” ЕАД Бургас за срок от 3 години.

Id номер 511 | РОП 00571-2021-0017 | Вид на процедурата: Публично състезание чл.20 ал.2 | Публикувано: 01.04.2021 | Краен срок за участие: 21.04.2021

Доставка на резервни части за хлораторни инсталации „Wallаce & Tiernan”

Id номер 419 | РОП 00571-2020-0003 | Вид на процедурата: Публично състезание чл.20 ал.2 | Публикувано: 31.01.2020 | Краен срок за участие: 24.02.2020

Доставка и монтаж на резервни части и консумативи за автобагери – колесни багери тип челен товарач

Id номер 377 | РОП 00571-2019-0018 | Вид на процедурата: Публично състезание чл.20 ал.2 | Публикувано: 18.09.2019 | Краен срок за участие: 08.10.2019

Доставка на ръчен мобилен компютър с вграден баркод скенер и аксесоари

Id номер 353 | РОП 00571-2019-0009 | Вид на процедурата: Публично състезание чл.20 ал.2 | Публикувано: 21.05.2019 | Краен срок за участие: 12.06.2019

Доставка на флокулант-полиелектролит (прахообразен) за обезводняване на утайки в пречиствателните станции за отпадъчни води към „ВиК” ЕАД, гр. Бургас

Id номер 351 | РОП 00571-2019-0008 | Вид на процедурата: Публично състезание чл.20 ал.2 | Публикувано: 30.04.2019 | Краен срок за участие: 21.05.2019

Доставка на 5+3 броя леки автомобили тип М1, фабрично нови

Id номер 258 | РОП 00571-2017-0025 | Вид на процедурата: Публично състезание чл.20 ал.2 | Публикувано: 28.12.2017 | Краен срок за участие: 22.01.2018

Доставка на лагери за нуждите на експлоатационната дейност на „ВиК” ЕАД гр. Бургас за срок от три години

Id номер 243 | РОП 00571-2017-0020 | Вид на процедурата: Публично състезание чл.20 ал.2 | Публикувано: 07.11.2017 | Краен срок за участие: 29.11.2017