Обществени поръчки

Осигуряване на охранителни услуги за срок от 1 година

Id номер 654 | РОП 00571-2024-0001 | Вид на процедурата: Пряко договарянe чл.20 ал.2 | Публикувано: 29.01.2024 | Краен срок за участие: 05.02.2024

Осъществяване на въоръжена охрана и специализиран транспорт на парични средства на дружеството

Id номер 647 | РОП 00571-2023-0028 | Вид на процедурата: Пряко договарянe чл.20 ал.2 | Публикувано: 12.12.2023 | Краен срок за участие: 20.12.2023

Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изработка на информационен филм по проект „Интегриран воден проект за област Бургас“

Id номер 612 | РОП 00571-2023-0012 | Вид на процедурата: Пряко договарянe чл.20 ал.2 | Публикувано: 12.05.2023 | Краен срок за участие: 18.05.2023

Осигуряване на охранителни услуги за срок от 1 година

Id номер 595 | РОП 00571-2022-0034 | Вид на процедурата: Пряко договарянe чл.20 ал.2 | Публикувано: 09.12.2022 | Краен срок за участие: 19.12.2022

Доставка на резервни части и ремонт на декантерни центрофуги „Alfa Laval“

Id номер 589 | РОП 00571-2022-0029 | Вид на процедурата: Пряко договарянe чл.20 ал.2 | Публикувано: 22.11.2022 | Краен срок за участие: 23.11.2022

Абонаментна поддръжка на софтуер за управление на документооборота и софтуер за визуално и дистанционно отчитане на водомери

Id номер 535 | РОП 00571-2021-0031 | Вид на процедурата: Пряко договарянe чл.20 ал.2 | Публикувано: 19.10.2021 | Краен срок за участие: 20.10.2021

Предоставяне на услуги по застраховане на превозни средства „Автокаско” – частично за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас

Id номер 502 | РОП 00571-2021-0009 | Вид на процедурата: Пряко договарянe чл.20 ал.2 | Публикувано: 17.02.2021 | Краен срок за участие: 19.02.2021

Строителен надзор за изпълнението на обектите по проект "Направа на резервно водоснабдяване на северната част на Област Бургас"

Id номер 495 | РОП 00571-2021-0005 | Вид на процедурата: Пряко договарянe чл.20 ал.2 | Публикувано: 05.02.2021 | Краен срок за участие: 08.02.2021

Измерване на наносите и извеждане на нови топографски криви на яз. Ахелой и яз. Порой.

Id номер 494 | РОП 00571-2021-0004 | Вид на процедурата: Пряко договарянe чл.20 ал.2 | Публикувано: 04.02.2021 | Краен срок за участие: 05.02.2021

Доставка на хлораторни инсталации „Wallаce & Tiernan” за обработка на повърхностните води от яз. Ахелой и яз. Порой.

Id номер 493 | РОП 00571-2021-0003 | Вид на процедурата: Пряко договарянe чл.20 ал.2 | Публикувано: 22.01.2021 | Краен срок за участие: 25.01.2021

Доставка на гориво за отопление за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас.

Id номер 471 | РОП 00571-2020-0033 | Вид на процедурата: Пряко договарянe чл.20 ал.2 | Публикувано: 12.11.2020 | Краен срок за участие: 13.11.2020

Доставка на масла, греси и смазочни препарати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас.

Id номер 470 | РОП 00571-2020-0032 | Вид на процедурата: Пряко договарянe чл.20 ал.2 | Публикувано: 04.11.2020 | Краен срок за участие: 05.11.2020

Избор на външен експерт - юрист, предоставящ правни услуги за целите на чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

Id номер 445 | РОП 00571-2020-0013 | Вид на процедурата: Пряко договарянe чл.20 ал.2 | Публикувано: 04.08.2020 | Краен срок за участие: 14.08.2020

Абонаментна поддръжка на софтуер за управление на документооборота за срок от 3 години

Id номер 284 | РОП 00571-2018-0014 | Вид на процедурата: Пряко договарянe чл.20 ал.2 | Публикувано: 06.08.2018 | Краен срок за участие: 14.08.2018

Доставка на основни метали за нуждите на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас

Id номер 257 | РОП 00571-2017-0024 | Вид на процедурата: Пряко договарянe чл.20 ал.2 | Публикувано: 21.12.2017 | Краен срок за участие: 02.01.2018