Абонаментна поддръжка на софтуерен продукт за приемане, обработка и визуализация на данни, предавани от активни GPS устройства, монтирани на транспортни и специализирани машини на Дружеството и данни, въвеждани от оператори.