Предоставяне на услуги по застраховане на превозни средства „Автокаско” – частично за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас