Осигуряване на охранителни услуги за срок от 1 година

Обособена позиция 1 – Извършване на охранителни услуги за стратегически обекти – язовири „Камчия” и „Ясна поляна”

Обособена позиция 2 - Извършване на охранителни услуги за технически обекти и касови салони на дружеството

Обособена позиция 3 - Осъществяване на въоръжена охрана и специализиран транспорт на парични средства на дружеството